ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ เพื่อบรรจุตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
– ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Share