กิจกรรมปั่น ฮอมบุญ กองทุนไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อำเภอสูงเม่นเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่น ฮอมบุญ กองทุนไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสูงเม่น โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562

Share