ขอรับบริจาคเครื่องกันหนาว

อำเภอสูงเม่นเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องกันหนาว อาทิเช่น ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว หรือเงินบริจาค ยารักษาโรค ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น (ภัยหนาว) ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

Share