ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share