เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลุกกระแสด้านการออกกำลังกาย ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

**สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ >> http://www.ictphrae2.com/run2019/regist.php

 

Share