เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 14 มิ.ย. 57

ด้วยนายพรหมมินทร์ เวียงนาค สอบต.เวียงทอง ม. 12 ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 57
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สอบต. ในวันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 57

เลือกตั้งซ่อม สอบต. 1เลือกตั้งซ่อม สอบต. 2

Share