เชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และจะมีขบวนแห่กระทงและหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยขบวนแห่กระทงและหนูน้อยนพมาศ จะเริ่มตั้งขบวน ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

Share