การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 1/2563

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563

Share