แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้สมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม

จังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้สมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม โดยให้ใช้เสื้อเหลืองในการร่วมกิจกรรม ได้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 (วันวิ่ง)

Share