องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับคณะศรัทธาวัดทองเกศและประชาชนตำบลเวียงทอง เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันที่ี่่  16  เมษายน  2557  ณ บริเวณท่าน้ำยม วัดทองเกศ (เก่า)  โดยขบวนแห่นางสงกรานต์ ตั้งขบวน ณ  วัดทองเกศใหม่  ตั้งแต่เวลา  14.00 น.

สงกรานต์

 

Share