ประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่า และคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ

Share