โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

จังหวัดแพร่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ประมาณ 1,900 คน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Share