การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ หากกลุ่มฯสนใจสามารถขอรับการสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Share