เชิญร่วมโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองขอเชิญร่วมโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share