เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share