โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคการเกษตร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2562

อำเภอสูงเม่นได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคการเกษตร จึงเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าการเกษตร และสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรมาจำหน่าย ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

Share