การประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมฯ เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share