ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟ) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 -17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share