การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 จะจัดการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันพิการ ครั้งที่ 51 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองธานี โดยให้ผู้พิการเป็นผู้เสนอชื่อตนเองและให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือในชุมชนเป็นผู้รับรอง กำหนดส่งเอกสารการเสนอชื่อ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

Share