ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ได้กำหนดแผนการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share