การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่แจ้งการหยุดจ่ายน้ำ

การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งการหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมระบบจ่ายน้ำ ในคืนวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ถึง เช้าของวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 5.00 น.

Share