ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนออกกำลังกาย ครอบครัวอบอุ่น ชมรมออกกำลังกาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมอัพโหลดรูปออกกำลังกายขึ้น เว็บไซต์ http://activefam.anamai.moph.go.th

Share