โครงการกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share