การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ได้ประกาศรับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-21 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง

Share