โครงการเด็กเวียงทองไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการเด็กเวียงทองไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค ปี 2562 ณ หอประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้รับการดูแลเรื่องฟันผุ พร้อมกับมีพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วนและปลอดโรค

Share