ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนตำบลเวียงทอง ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณฌาปนสถานบ้านผาสุก และถนนคันคลองชลประทานบ้านผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

Share