การประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดโพธิสุนทร หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงทอง และประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเตรียมการป้องกัน และบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share