ถาม-ตอบปัญหา

สอบถามปัญหาด้านบริการ

4 thoughts on “ถาม-ตอบปัญหา

 1. เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

  1.บัตรประจำตัวคนพิการ (ตัวจริง)

  2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง

  3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเบี้ยความพิการประวงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

  4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณียื่นคำขอฯแทน)

  ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กรอกข้อมูลตามแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น