ตอบรับร้องเรียน

ข้อความร้องเรียนของท่าน ได้ถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ อบต.เวียงทองแล้ว

 

หากมีความจำเป็นต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทางเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตติดต่อท่านในภายหลัง