กิจกรรม

อ่านต่อทั้งหมด »

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง


... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

สอบราคา

อ่านต่อทั้งหมด »